DANIŞMA KURULUMUZ

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

İletişim ve Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Öğretim Üyesi Nagihan Çakar Bikiç

 

İstanbul’da doğmuş, İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü’nden dereceyle mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin İletişim Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2018 yılında, İstanbul Üniversitesi Radyo-TV ve Sinema Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlayarak, doktor ünvanını almıştır. 2009 yılında yönetmenliğini yaptığı “Zilan’ın Renkleri” belgesel filmiyle “Hindistan World Crafts Council Uluslararası Film Festivali”nde İkincilik Ödülüne, 2011 yılında yönetmenliğini yaptığı ikinci belgesel filmi “Büyükaşıklar” ile “Kazakistan/Almaty 10. Shaken’s Stars Uluslararası Film Festivali”nde Jüri Özel Ödülüne ve “Amerika 16. Boston Türk Filmleri Festivali”nde Özel Mansiyon Ödülüne layık görülmüştür. 18 ayrı belgesel filmde yapımcılık ve yönetmenlik yapan Nagihan Çakar Bikiç’in filmleri Hollywood dahil olmak üzere uluslararası film festivallerinde yarışmış, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 26 ödül kazanmıştır. Aynı zamanda “Camgeran”, “Misafir”, “Koro”, “Mayıs”, “Mama”, “Dövme” ve “Son Eller” gibi filmlerin yönetmenlik ve yapımcılığını yapmıştır. 2016 yılında Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından “Stratejik Vizyon Sahibi Sanatçı Ödülü”ne layık görülmüştür. 2017 yılında “Belgesel/Kısa Film/Video Sanatı” adlı kitabın editörlüğünü, 2018 yılında “Türkiye’de Belgesel Film Festivallerinde Film Seçimlerini Belirleyen Etkenler” adlı kitabın yazarlığını, 2020 yılında “Film Yapmak: Kurmaca, Deneysel, Belgesel, Animasyon” adlı kitabın editörlüğünü, 2021 yılında ise “Filmine Bakmak: Kurmaca, Deneysel, Belgesel, Animasyon” adlı kitabın editörlüğünü üstlenmiştir. Ulusal ve uluslararası bir çok film festivalinde jüri üyesi olarak yer almıştır. Çakar bir yandan yeni film projeleri üzerinde çalışırken, diğer yandan üniversitede akademisyen olarak görevini yürütmeye devam etmektedir. 

Hatice AŞKIN; Yönetmen

 

 

1991 yılında İzmir’de doğdu. Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim dalını bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarımı bölümünden mezun oldu. Ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller alan distopya türünde beş kısa filmin yönetmenliğini yaptı. 2021 yılında Adresi Olmayan Ev adlı ilk uzun metraj filmiyle Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden yapım desteği kazandı.  Vantablack Film Yapım adlı yapım şirketini kurdu. Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Uluslararası Distopya Film Festivali’nin direktörlüğünü gerçekleştirmektedir. 

Dr.Ogr.Uyesi
Zühal Çetin Özkan

İzmir’de doğdu. İlk,orta,lise öğrenimini İzmir’de tamamladı.1983-84
öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Tv Fotoğrafçılık Bölümüne kayıt yaptırdı. Lisanstan mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans ve Doktora programlarını tamamladı. Çalıştığı fakültede Dekan yardımcılığı, Film Tasarımı Bölümü Başkanlığı, Senaryo Yazarlığı ASD Başkanlığı görevlerini üstlendi.
Halen D.E.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Film
Tasarımı Bölümü’nde Öğretim
Üyesi olarak çalışmaktadır. Türkiye Sinema Tarihi, Senaryo Tekniği ve Uygulamaları, Sinema Felsefesi vb Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri vermektedir. Ulusal ve Uluslararası Film festivalleri yöneticiliği, çok sayıda ulusal uluslararası sempozyum,kongre katılımcılığı,sanatsal dergi editörlükleri, yayın kurulu üyeliklerinin yanısıra yayınlanmış kuramsal çalışmaları,kitap bölümleri, belgesel Film ,kısa film ,uzun metraj film senaryosu ve fotoğraf alanında çalışmaları da bulunmaktadır.

İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı


Oğuz MAKAL 


İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı, Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde Öğretim üyesi. Öncesinde -2007 yılına dek- Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde çalıştı 

Prof. Dr. Oğuz Makal, sinema ile çok yönlü ilgilendi: Tarihçi, araştırmacı, eleştiri ve senaryo yazarı. Kısa film (Şaşkın Maryln) ve belgesel filmler, uzun metraj (Kumdan Kale) çekti. Bazı belgeselleri: Eğitmenler, Anadolunun Dahi Mühendisi El Cezeri, Fatih Döneminin Ünlü Hekim ve Cerrahı Sabuncuoğlu Şerafettin, Ülkeyi Kucaklayan Adam: Tonguç, İstanbulda Bir Gizli Bahçe-Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi, Uzak ve Yakın, Suriye Mutfağı İstanbul’da.

Sinema TV lisans programında Sinema Tarihi, Film Kuramı, Türk Sineması, Göstergebilim, Film Analizi gibi derslerin yanı sıra yüksek lisans programında Sinema Estetiği, Sinema Tarih İlişkisi, Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarında Sinema ve Diğer Sanatlar, Görüntü Estetiği, Türk Sinema Estetiği gibi dersler verdi, tez danışmanlığı yaptı; Uluslararası İzmir Film Festivali ve İZFAŞ-Sinema Burada Festivalini kurdu, yönetti; ulusal ve uluslararası jürilerde görev aldı. Kitapları: Sinemada Yedinci Adam (Türk Sinemasında İç ve Dış Göç Olayı), Sinemaskop Düşünmek, Türk Sinema Tarihi, Tarih İçinde İzmir Sinemaları, 100 Filmde Başlangıcından Günümüze Güldürü-Komedi Filmleri, Fransız Sineması, Sinema Dili (Ortak kitapta bölüm), Beyazperde ve Sahnede Nazım Hikmet (2. Basım) , Sinemada Tarihin Görüntüsü (2. Basım), Yönetmenleri ve Filmleriyle Gülmenin Sineması*

*2017 yılının edebiyat dışı en iyi 10 kitabından biri seçildi.