JCI İSTANBUL CROSSROADS 
15. Uluslararası Kısa Film Festivali 2021
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” 

BAŞVURU KOŞULLARI
 • Genel Şartlar
  1. Başvuran, festivale başvuru yapacağı filmin tamamen özgün ve hukuksal olarak kendisine ait olduğunu, temsil, gösterim gibi fikri ve mali haklarına haiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
  2. Uzunluğu en fazla 25 dakika olan filmler yarışmaya katılabilir.
  3. Filmlerin, festival teması olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ” konusuna değinmesi gerekmektedir.
  4. Filmlerin görüntü kalitesi, izleyici açısından yeterli düzeyde olmalıdır. Örneğin cep telefonu ile çekilen düşük çözünürlüklü filmler kabul edilmeyecektir.
  5. Filmde kullanılan başka filmlere ait görüntüler, özgün müzik, görsel efekt ve animasyonlar gibi ilgili eserin sahibinin iznini gerektiren durumlarda bu izinlerin alınmış olması ve başvuru formuna eklenerek beraber gönderilmesi gerekmektedir.
  6. Yarışmaya Kurmaca ve Belgesel türündeki filmler katılabilir. Başvuran tüm filmler toplu olarak değerlendirilecektir.
  7. Yarışmaya bir başvurucu tarafından birden fazla film ile başvuru yapılabilir.
  8. Ön elemeden sonra gerek duyulursa filmin İngilizce alt yazılı versiyonu talep edilebilir ve film sahibi İngilizce alt yazılı versiyonu temin etmekle yükümlüdür.
 • Başvuru
  1. Festivale başvuru ücretli değildir.
  2. Başvuru formu filmin yasal temsilcisi tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
  3. Başvuru yapan film finalist olmaya hak kazandığında başvuru formu ve Filmin HD veya DV-PAL formatındaki dijital kopyası aşağıdaki başvuru adresine kapalı zarf içinde elden veya posta yoluyla teslim edilmelidir.
  4. Birden fazla filmle başvuru yapanlar her bir film için ayrı başvuru formu doldurmalı ve imzalamalıdırlar.
  5. Başvuru Adresi: PHX MEDYA, Ferhatpaşa Mahallesi 37. Sokak No:74 B Blok Daire:18 Ataşehir \ İSTANBUL. 
  6. Son Başvuru Tarihi 06 Ağustos 2021’
 • Değerlendirme Kriterleri
  1. Festival direktörlüğü başvuran filmleri jürinin değerlendirmesine sunmadan önce ön elemeden geçireceklerdir. Ön elemede başvuru koşullarına tam uygunluk aranacaktır. Koşullardan herhangi birisine uymayan filmler yarışma dışı kalacaklardır. Ancak festival komitesi, dilerse bu filmleri gösterim programına dahil edebilecektir.
  2. Jüri değerlendirmesinde puanlama metodu uygulanacaktır.
  3. Jüri değerlendirmesine göre en yüksek puanı alan en az 10 film Festival Finalisti olarak adlandırılacaktır.
 • Finalistler

  14.09.2021 tarihine kadar festivalin resmi internet sitesi http://jciistanbulcrossroads.com adresinden ve JCI İstanbul sosyal medya hesaplarından         duyurulacaktır. Başvurucu bu duyurunun yapılmasına izin vermis olduğunu peşinen kabul eder.

 • Haklar ve yükümlülükler
  1. Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri filmlerin hukuki olarak kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Telif ile ilgili üçüncü şahıslar arasında doğabilecek hukuki anlaşmazlıklarda sorumluluk başvuru sahibine aittir ve hiçbir şekilde JCI İstanbul’a bu konuda rücu hakkı bulunmamaktadır. Şayet herhangi bir şekilde bu konuda JCI İstanbul’a atfedilen hukuksal bir yükümlülük söz konusu olursa, JCI İstanbul’un başvuru sahibine bu konuda rücu hakkı saklıdır.
  2. Yarışmaya gönderilen filmler, JCI İstanbul Şubesi ve PHX Medya tarafından düzenlenen veya sponsor olarak destek verilen etkinliklerde gösterilebilecektir.
  3. Başvuru sahipleri tüm bu şartları kabul etmiş sayılırlar.
  4. İhtilaf durumunda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri yetkilidir. 
  5. Başvuru sahipleri, ön elemeden geçen filmlerin ulusal ve uluslarası açık hava gösterimleri ile kısmen ya da tamamen gösterebileceğini kabul etmiş sayılır.
  6. Başvuru sahipleri, ödül töreninin akabinde JCI Istanbul, JCI Istanbul Crossroads ve JCI ile ilgili olabilecek diğer web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında (Youtube, Facebook ve benzeri platformlar) kısmen ya da tamamen yayınlanabileceğini ya da film ile ilgili çeşitli paylaşımlarda bulunulabileceğini kabul etmiş sayılırlar.